Martika - A través de l'objectiu » Geografia

Imatges de paisatges, geogràfiques i geomorfològiques, retrats fets amb els ulls oberts al mon com només te'ls pot obrir algú que ha dedicat tota la vida a estudiar, entendre i interpretar la geomorfologia i els paisatges que d'ella se'n deriven.

Imagenes de paisajes, geográficas y geomorfológicas, fotografías hechas con los ojos abiertos al mundo como solo te los abrir quien ha dedicado toda su vida a estudiar, entender e interpretar la geomorfología y los paisajes que se derivan de ella.

Aquest àlbum està dedicat al Josep Lluis, el company que m'ha ensenyat a veure el mon amb uns altres ulls.
Este album está dedicado a José Luis, el compañero que me ha enseñado a ver el mundo con otros ojos.